TRANG CHỦ => MỤC PHỤ KIỆN

MỤC PHỤ KIỆN

Các sản phẩm được sử dụng để chuẩn bị bề mặt ứng dụng cho màng Bitum. Như một phụ kiện để trải nhựa đường và làm kín các bề mặt đường hiện có.